Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov   

 
Datum Cas Meniny MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Nepojmenovaný dokument
MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

main-stred-uvod-2

AKTUALITY

     VI. Svätomartinský festival – Veľké Trakany   15. 10. 2016

Festival – husacie hody a jarmok domácich produktov je pokračovaním novej tradície na Južnom Zemplíne. Festival má ojedinelý charakter, ktorý ponúka bohatý a kvalitný kultúrny program v oblasti tradície, folklóru, hudby a kulinárskeho umenia. .....

     Púť kresťanských pedagógov – Klokočov   03. 10. 2016

3. októbra 2016 sa v Klokočove zišli počas fatimskej soboty zamestnanci všetkých cirkevných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie. V tento sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne mali aj zamestnanci našej školy príležitosť pomodliť sa modlitbu ruženca, vypočuť si prednášku o Božom milosrdenstve ako o konkrétnej realite. .....

     Exkurzia v CERN-e a autosalón v Paríži   29. 09. - 03. 10. 2016

V dňoch 29.9.- 3.10.2016 sa majstri odborného výcviku a žiaci našej školy, zúčastnili školskej exkurzie v CERN-e a na autosalóne v Paríži. Po dlhej ceste autobusom dorazili na prvé miesto exkurzie neďaleko Ženevy do CERN-u. Európska organizácia pre jadrový výskum CERN je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti časticovej fyziky. .....

     Exkurzia vo Volkswagen Slovakia v Bratislave   26. - 27. 09. 2016

Po úspešnej sérii exkurzií do automobiliek na Slovensku a dokonca aj v Českej republike sa vedeniu školy znova podarilo zabezpečiť vstup do jednej z nich - Volkswagenu Slovakia a.s. v Bratislave. Začiatok školského roka si tak žiaci učebného odboru autoopravár-mechanik spestrili výletom na druhý koniec republiky. .....

     Naši prváci na Hatfe - spoznávací pobyt   12.-13. 09. 2016 a 22.-23. 09. 2016

Novinkou na našej škole sa stal spoznávací pobyt prvákov v Škole v prírode sv. Lukáša na Hatfe, v blízkosti obci Viničky. Hneď v prvých týždňoch po nástupe prvákov na našu školu sa žiaci I.H a I.B v prvom turnuse (12.-13.09.) a žiaci I.A a I.D v druhom turnuse (22.-23.09.). .....

     Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu   10. - 14. 09. 2016

V dňoch 10. – 14. septembra 2016 sme traja študenti (Sofia Džerengová, Tatiana Demeterová, Maroš Jožiov) spolu s našou pani učiteľkou Mgr. Bérešovou navštívili Europarlament v Štrasburgu. Pozvala nás europoslankyňa, pani Monika Smolková. .....

     Duchovné cvičenia s pápežským misionárom Božieho milosrdenstva   30.-31.08.2016

Začiatok nového školského roka už tradične patrí duchovným cvičeniam pre zamestnancov našej školy. Tento rok sa konali na Hatfe, v Škole v prírode sv. Lukáša pri obci Viničky. Vzácnym hosťom a prednášajúcim bol kapucín P. Felix, misionár, ktorý v tomto roku mal osobitné poslanie Pápeža Františka ohlasovať Božie milosrdenstvo. .....

     Chlebom a vínom   26. 08. 2016

Už tradične koncom leta, 26. augusta sa v Trebišove v areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína koná podujatie Chlebom a vínom, ktoré je v tomto roku zaradené do TOP podujatí programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Podujatie odštartovalo vo štvrtok 25. augusta. .....

     Výjazdové rokovanie vlády   24. 08. 2016

V stredu 24. 8. 2016 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR v Trebišove, na ktorom sa rokovalo o návrhu akčného plánu rozvoja okresu. Rokovania sa zúčastnili aj vladyka Milan a riaditeľ školy Slavomír Partila. Naša škola sa stala významným partnerom pri zabezpečení a organizácii podujatia. .....

     Záver školského roka   29. 06. 2016

Posledný deň v školskom roku 2015/2016 sa niesol v duchu hodnotenia, ocenení a slávenia. Triedni učitelia zhodnotili výsledky žiakov a odovzdali im vysvedčenia. Následne žiakov za vzornú dochádzku, výborný prospech a reprezentáciu školy ocenil pán riaditeľ a odovzdal im vecné odmeny. .....

     Aktivity turistického krúžku v 2. polroku   27. 06. 2016

Skončil druhý polrok tohto školského roka, všetci – žiaci aj učitelia - sa tešíme na prázdniny. Uplynulý čas turisti využili na ďalšie vychádzky, spoznávanie nových miest v blízkom aj vzdialenejšom okolí. Zaujímavý bol jarný pochod zo Zemplínskej Šíravy k Vinnému jazeru. .....

     Exkurzia – Lesné – reštaurácia na farme pod Hôrkou   24. 06. 2016

Žiaci prvého ročníka odboru Hotelová akadémia sa zúčastnili exkurzie vo veľmi zaujímavom zariadení – reštaurácia na farme pod Hôrkou. Už v úvode zaujali žiakov zvieratá, ktoré chovajú na farme a príjemné, tiché okolie. .....

     Záverečné skúšky   16. - 23. 06. 2016

Záverečné skúšky učebných odborov Autoopravár-mechanik, Strojný mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba, Stavebná výroba a Výroba konfekcie sa už tradične konajú v druhej polovici júna. Počas týchto dní žiaci prezentujú svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rámci písomnej, praktickej a ústnej časti záverečných skúšok. .....

MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

MAINPRAVE© 2013   RNDr. Ľudovít  Kordisch, CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov