Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov   

 
Datum Cas Meniny MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Nepojmenovaný dokument
MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

main-stred-uvod-2

AKTUALITY

     Európsky týždeň odborných zručností   5. - 9. 12. 2016

     Vážení kolegovia, rodičia, partneri, ctená verejnosť, milí žiaci

     Dovoľujeme si Vás informovať o aktivite, ktorú naša škola po prvýkrát zrealizuje v rámci Dňa otvorených dverí.

     Európska komisia vyhlásila prvý Európsky týždeň odborných zručností, ktorý bude prebiehať v dňoch 5. – 9. 12. 2016. Cieľom tejto iniciatívy je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to organizovaním rôznych podujatí v celej Európe na inštitucionálnej, miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

     Naša škola sa rozhodla zapojiť do tohto podujatia organizovaním prezentácií, prehliadkou skúseností a zručností získaných v rámci zahraničných stáží Erasmus+. Do organizácie podujatia, ktorému sme dali názov „Učíme sa od najlepších“ sme okrem žiakov rôznych odborov, učiteľov a majstrov odborného výcviku zapojili aj našich partnerov, ktorými sú: Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína, Vulcano Café & Restaurant, Reštaurácia Sonáta, Penzión Zlatá putňa, Reštaurácia Fontána, ....

     Príďte sa pozrieť, neoľutujete. Sú pre Vás pripravené slávnostné tabule prezentujúce stolovanie a gastronómiu krajín, ktoré sme v rámci projektov Erasmus+ navštívili. Žiaci Vám porozprávajú prostredníctvom prezentácií o svojich skúsenostiach so zahraničnými stážami, o tom, kde praxovali, čo sa im páčilo, ale aj nepáčilo, kde bývali a ako trávili voľný čas. Nuž, o veselé zážitky, nové informácie a skvelé jedlo nebude núdza. Zároveň privítame nášho zahraničného partnera z Poľska, ktorý vám ponúkne svoje gastronomické špeciality a predstaví svoju školu ako aj možnosti výmennej stáže.

     Ďakujeme našim partnerom, žiakom, majstrom odborného výcviku a všetkým zainteresovaným aj touto formou za aktívnu spoluprácu pri plánovaní, organizovaní a následnej realizácii podujatia.

     Hlavný program vyvrcholí počas Dňa otvorených dverí 7. 12. 2016 na CSOŠ sv. Jozafáta v priestoroch konferenčnej miestnosti a reštaurácie Mladosť.

     Spoločne Vám chceme predstaviť aktivity počas štúdia na našej škole a pozdvihnúť tak úroveň a dôležitosť odborného vzdelávania.

     Súťaž kaderníkov–Michalovce   30. 11. 2016

Odbor kaderník má na našej škole už dlhodobú tradíciu. V odbore študujú prevažne dievčatá, ale občas sa medzi nimi nájde aj šikovný kaderník. Všetci si svoje teoretické poznatky, zručnosť a predstavivosť zlepšujú praxou na odbornom výcviku v kaderníckom salóne v priestoroch školy. .....

     Futsal–chlapci   22. 11. 2016

Dňa 22. 11. 2016 sa konalo okresné kolo vo futsale chlapcov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili družstvá zo stredných škôl z Trebišova a okolia. Naši chlapci reprezentovali školu veľmi dobre a získali druhé miesto, za čo im veľmi pekne ďakujeme a k úspechu blahoželáme. .....

     Hokejový zápas   21. 11. 2016

21. 11. 2016 si naši žiaci zahrali hokejový zápas s vladykom Milanom aj so svojimi učiteľmi, či majstrami odborného výcviku na miestnom zimnom štadióne. Dobrá nálada a chuť po víťazstve priniesli ďalšie športové zážitky. Veríme, že takúto možnosť zašportovať si, budú mať naši žiaci a všetci, čo majú radi korčule a hokej už čoskoro. .....

     Stolnotenisový turnaj   17. 11. 2016

Dňa 17. novembra 2016 sa traja žiaci našej školy, Kristián Horňák, Patrik Mišlai a Peter Hric pod vedením o. Cyril Jančišina, školského duchovného, zúčastnili stolnotenisového turnaja, ktorý už každoročne organizuje Rada pre mládež košickej eparchie vo Vojčiciach. .....

     Odpustová slávnosť CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove   10. 11. 2016

Výnimočným dňom pre všetkých žiakov a zamestnancov CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove bol 10. november 2016. Konala sa odpustová slávnosť patróna školy sv. Jozafáta. Celý program bol rozdelený na niekoľko častí. Slávnosť sa začala v Rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v Trebišove, kde všetci prešli Bránou milosrdenstva. .....

     Potulky gotickou cestou – Kežmarok   07. 11. 2016

Ďalšou zastávkou na potulkách gotickou cestou bolo kráľovské mesto Kežmarok ležiace pod Belianskymi tatrami. Novembrové počasie nám nedoprialo vidieť v plnej nádhere tatranské končiare, ale našťastie nič neubralo z našej nálady a zvedavosti dozvedieť sa opäť niečo nové. Našu cestu sme začali na hrade, v ktorom prebieha momentálne rekonštrukcia priestorov. .....

     Burza informácií   03. 11. 2016

Dňa 3. 11. 2016 sa konala Burza informácií v kultúrnom stredisku v Trebišove. Tentokrát sa prezentovali školy nielen z okresu Trebišov ale aj školy z Košíc. Stredné školy predstavili svoje odbory a možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce. Už tradične najväčší priestor na prezentáciu dostala naša škola, ktorá prezentovala časť zo širokej ponuky svojich odborov. .....

MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

MAINPRAVE© 2013   RNDr. Ľudovít  Kordisch, CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov