Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov   

 
Datum Cas Meniny MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Nepojmenovaný dokument
MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

main-stred-uvod-2

AKTUALITY

     Metodický deň   29. 10. 2018

Dňa 29.10.2018 zorganizoval Eparchiálny školský úrad Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach pre učiteľov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Metodický deň v priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove. Stretnutie sa začalo liturgiou v Chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur. Prítomní boli aj všetci duchovní správcovia cirkevných škôl. Vo svojej homílii vyzdvihol vladyka Milan ťažkú prácu pedagógov, aj prácu tých povolaní, ktorí pracujú s ľuďmi. Človek, ktorý prichádza denne do styku s ľuďmi je psychicky viac vyťažený, potrebuje viac odpočívať. Hovorí o tom aj Biblia, keď Ježiš volá k sebe preťažených a on ich posilní..... .....

     JESEŇ NA TOKAJI 2018   24. 10. 2018

I. ročník súťaže vo varení spojenej s výstavou studených jedál a cukrárenských výrobkov. Súťaž v živom varení, sprievodná výstava aj stánky a prezentácie partnerov podujatia zaujali nielen našich žiakov, ale aj mnoho ďalších účastníkov. Žiačka našej školy - Valéria Demeterová, študujúca v odbore cukrár, získala I. miesto v kategórii cukrárenských výrobkov, za jej tortu - Kúzlo jesene. Víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme, všetkým súťažiacim, ktorí sa neumiestnili, rovnako blahoželáme k získaniu súťažných skúseností. Všetkým majstrom a majsterkám odborného výcviku patrí veľká vďaka za prípravu žiakov, organizátorom za zabezpečenie veľmi zaujímavého a vydareného podujatia. .....

     Road Show - Moja story, tvoja story   23. 10. 2018

Naša škola sa zapojila do projektu " Road Show - Moja story, tvoja story", ktorého cieľom bolo motivovať študentov k tomu, aby si plnili svoje sny a túžby. Po každodennom hlasovaní sme sa umiestnili na prvom mieste vo svojej kategórii a stali sa tak víťaznou školou. Dňa 23. 10. 2018 k nám v rámci tohto projektu zavítali ambasádori Tomi Kid, Strapo, Laci Strike a Janka Travelhackerka. Títo ľudia nám porozprávali svoje životné príbehy, aj to, ako v živote bojovali s rôznymi prekážkami. Ako prvý sa k nám prihovoril majster sveta v profesionálnom boxe Tomi ,,KID" Kovács. Všetci sme si s napätím vypočuli jeho príbeh. Spomenul aj to, že k boxu ho priviedol jeho otec, bývalý československý šampión, ktorý sa pre neho stal veľkým vzorom. .....

     Žiaci CSOŠ sa pridali k celosvetovej aktivite Milión detí sa modlí ruženec   18. 10. 2018

18. októbra 2018 sa deti a mladí zo 74. krajín spojili v modlitbe za pokoj vo svete prostredníctvom akcie „Milión deti sa modlí ruženec“. V gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove sa do tejto iniciatívy zapojili aj žiaci CSOŠ sv. Jozafáta. Pridali sa tak k približne tristo žiakom a študentom zo všetkých základných a stredných škôl, mesta Trebišov. Na úvod všetkých prítomných pozdravil o. Dušan Seman, trebišovský protopresbyter. Žiakom a študentom pripomenul, že modlitbou ruženca môžu zmeniť chod sveta. Po jeho slovách sa začala samotná modlitba radostného ruženca, ktorú viedol o. Milan Kmec, duchovný správca CSOŠ sv. Jozafáta. Myšlienka akcie Milión detí sa modlí ruženec vychádza zo slov sv. Pátra Pia, ktorý povedal, že ak sa bude milión detí modliť ruženec, zmení sa svet. .....

     LEČOFEST   27. 09. 2018

Dňa 27. 9. 2018 si milovníci dobrého leča zmerali sily vo varení tejto známej špeciality. Horúce plné kotle a veselá atmosféra prilákali na školský dvor nielen žiakov, ale aj učiteľov a MOV. Práve tu sa konala súťaž pod názvom ,,LEČOFEST". Do súťaže sa prihlásilo 20 družstiev. Medzi nimi boli aj dve učiteľské, dve družstvá tvorili MOV a jedno zamestnanci Tesca, ktoré nám sponzorovalo ingrediencie. .....

     ŠUPA 2018   September 2018

Študenti tried prvého ročníka CSOŠ sv. Jozafáta sa v septembrových dňoch stretli na duchovno-formačnom stretnutí s názvom ŠUPA 2018 (školský uvítací program). Zámerom tejto aktivity je pomôcť novým študentom navzájom sa lepšie spoznať, budovať vzájomné vzťahy a oboznámiť ich s duchovnou atmosférou školy. Stretnutia sa konali v dvoch turnusoch v Centre pre mládež Košickej eparchie v Dvoriankach. ŠUPA 2018 umožnila študentom I.H, I.A a I.B zamyslieť sa nad témou „Kto je človek“, prežiť zaujímavý čas plný aktivít, pri ktorých pomáhali animátori Košickej eparchie a tiež sa lepšie spoznať so svojimi triednymi učiteľmi, či kňazmi školy o. Teodorom Šangrikom a o. Milanom Kmecom. .....

     Začiatok školského roka 2018/2019   03. 09. 2018

3. septembra 2018 sa pre žiakov a študentov všetkých troch cirkevných škôl v Trebišove začal nový školský rok. Riaditeľ CSOŠ sv. Jozafáta privítal všetkých študentov na školskom dvore a vydal pokyny hlavne pre prvákov, ktorým predstavil ich triednych učiteľov. Spoločne sme sa vybrali na slávenie sv. liturgie pri gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur. .....

MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

MAINPRAVE© 2013   RNDr. Ľudovít  Kordisch, CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov